PIV- HĐ cung cấp thiết bị dạy nghề cho Trường DN19- Bộ Quốc Phòng

Tháng 12/2016 Công ty đã thực hiện ký kết HĐ cung cấp thiết bị dạy nghề cho Trường DN19- Bộ Quốc Phòng.

Trị giá: 6,2 tỷ, thiết bị cung cấp chủ yếu là thiết bị Điện, thiết bị dạy nghề ô tô…

Tin PIV

Trả lời