Cao Văn Vĩ không còn là cổ đông lớn

Cao Văn Vĩ không còn là cổ đông lớn