PIV – Hợp tác với Công ty Tiến Đại Phát thực hiện các dự án nạo vét đường thủy

Tàu nạo vét hút bụng