PIV – Ký HĐ cung cấp vật liệu xây dựng với Công ty TNHH Thảo Hiền

Tháng 08/2016 PIV đã thực hiện ký kết Hợp đồng cung cấp thép với Công ty Thảo Hiền

Trị giá: 60,7 tỷ

Tin PIV