PIV – Nghị Quyết HĐQT thoái vốn khỏi Công ty TNHH Tiến Đại Phát

Công bố thông tin + Nghị Quyết HĐQT PIV 21-12-2017, xem tại đây.