PIV và CTCP BOT Cầu Thái Hà Ký Kết Hợp Đồng Kinh Tế

Ngày 06/10/2016 Công Ty Cổ Phần PIV(PIV) và Công Ty Cổ Phần BOT Cầu Thái Hà đã thực hiện ký kết hợp đồng kinh tế trị giá hơn 62 tỷ đồng. Với Hợp Đồng này Công ty CP PIV sẽ chịu trách nhiệm Tổ chức quản lý và thu phí Cầu BOT Thái Hà tại trạm thu phí Km+539 cụ thể như sau:
– Chủ đầu tư: Công ty cổ phần BOT Cầu Thái Hà
– Giá trị hợp đồng (bao gồm VAT): 62.528.900.000 VNĐ(Sáu mươi hai tỷ năm trăm hai mươi tám triệu chín trăm nghìn đồng)
– Thời hạn hợp đồng: 05 năm
Theo PIV

Trả lời