PIV và Công ty CP Tư vấn & Xây dựng Phú Xuân ký kết hợp đồng kinh tế

Ngày 20/10/2016 Công Ty Cổ Phần PIV(PIV) và Công ty CP Tư vấn & Xây dựng Phú Xuân đã thực hiện ký kết hợp đồng kinh tế trị giá hơn 82 tỷ đồng. Với Hợp Đồng này Công ty CP PIV sẽ thi công nạo vét phần luồng (cả chung và riêng) và vũng quay tàu từ cao độ -6.5m (CD) xuống -9.5m (CD) thuộc giai đoạn 2 Dự án Cảng biển Trung Tâm Điện Lực Duyên Hải:

Tổng thầu: Công ty CP Tư vấn & Xây dựng Phú Xuân

Giá trị hợp đồng (bao gồm VAT): 82.500.000.000 đồng.

Thời hạn hợp đồng: 02 tháng

Trả lời