PIV – HĐ cung cấp thiết bị và thi công lắp đặt trạm thu phí

HĐ cung cấp thiết bị và thi công lắp đặt trạm thu phí

Giá trị: 11,5 tỷ

Dự án: Cầu Thái Hà vượt Sông Hồng trên đường nối hai tỉnh Thái Bình – Hà Nam

Trả lời