PIV – Ký HĐ xuất khẩu với Công ty TNHH Xinshen Thẩm quyến

Quý 01/2017 PIV  đã thực hiện ký kết hợp đồng Tạm nhập tái xuất – Cung cấp IC cảm ứng dùng trong điện thoại.

Trị giá: 6.036.092$ ~144.477 tỷ đồng

Tin PIV

Trả lời