PIV – Các HĐ cung cấp vật liệu xây dựng khác

Năm 2016 Công ty đã thực hiện ký kết các HĐ cung cấp vật liệu xây dựng như: (Cát, đá, xi măng….).

Trị giá: ~120 tỷ, thuộc Dự án: Cầu Thái Hà vượt Sông Hồng trên đường nối hai tỉnh Thái Bình – Hà Nam.

Tin PIV

Trả lời