PIV – Kế Hoạch Hợp Tác Thực Hiện Dự Án -KĐT Kiểu Mẫu Sơn La

Ngày 15/6/2017 tại VP Công Ty PIV: Công ty CP PIV và Công Ty TNHH Tiến Đại Phát đã có buổi làm việc về kế hoạch hợp tác chiến lược trong một số dự án:

Khu Đô Thị Kiểu Mẫu Sơn La:

Quy mô dự án: Diện tích 100 ha
Vị trí: Tỉnh Sơn La
Tổng Mức đầu tư: 980.000.000.000 VNĐ

Hai bên đã thống nhất khi các dự án đi vào thực hiện, PIV sẽ trở thành nhà cung cấp VLXD chính , hoặc góp vốn hợp tác đầu tư tại các dự án trên.

Trả lời