PIV – Ký kết hợp đồng cung cấp thiết bị y tế trị giá trên 25 tỷ đồng

Tháng 10/2017, PIV đã ký kết hợp đồng thực hiện cung cấp, lắp đặt thiết bị y tế cho dự án Ban Bảo Về Sức Khỏe Trung Ương trị giá trên 25 tỷ đồng, thời gian hoàn thành vào cuối năm 2017 đầu năm 2018. Hiện công ty đang tích cực triển khai đảm bảo bàn giao tới đối tác trước tiến độ đề ra.

Các thiết bị chính gồm:

Holter điện tim huyết áp

 

 

 

 

 

 

 

 

Máy đo áp lực niễu động

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Máy siêu âm Doppler 3 đầu dò

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Máy khỬ khuẨn công nghỆ Hydrogen Peroxide

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Máy điều trị đau lưng bằng sóng xung kích

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giường hồi sức bệnh nhân

Trả lời