PIV ký kết triển khai cung cấp thép với Công ty TNHH Thương Mại Thảo Hiền

Ngày 16 tháng 10 năm 2017, công ty cổ phần PIV đã ký hợp đồng cung cấp 1 lượng lớn thép xây dựng cho Công ty TNHH Thương Mai Thảo Hiền. Trước mắt PIV sẽ cung cấp một lượng thép trị giá hơn 40 tỷ trong quý 4 năm 2017. Hai bên cũng thống nhất để cho PIV tiếp tục là nhà cung cấp thép chính cho Thảo Hiền trong năm 2018.

Trả lời