PIV- Đánh Giá Kết Quả Kinh Doanh 9 tháng đầu năm 2017

Tại buổi họp định kỳ tháng 11 năm 2017, ban lãnh đạo công ty đã đánh giá những kết quả đạt được và chưa đạt trong 9 tháng đầu năm 2017. Kế hoạch cho 3 tháng cuối năm 2017:

Ban Giám Đốc báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm:  đạt 300.5 tỷ đồng doanh thu và  5.4 tỷ lợi nhuận tương ứng 60% và 27% so với kế hoạch đề ra. Doanh thu 9 tháng đầu năm công ty chủ yếu tập trung vào mảng xuất khẩu linh kiện điện tử với các đối tác nước ngoài, tuy nhiên sau thời gian thực hiện, mảng kinh doanh này đem lại lợi nhuận không như kỳ vọng của HĐQT nên công ty quyết định tạm dừng để tập trung thu hồi công nợ với các đối tác và chuyển hướng sang một số dự án thiết bị y tế và thương mại khác.

3 tháng cuối năm, công ty sẽ tập trung triển khai dự án cung cấp thiết bị y tế cho dự án Ban Sức Khỏe Trung ương, tổng giá trị dự án khoảng 25 tỷ đồng, thời gian hoàn thành trong quý 4/2017. Cán bộ công nhân viên công ty đang nỗ lực để thực hiện dự án hoàn thành đúng tiến độ. Ngoài ra dự án nạo vét cảng biển công ty cũng đang trong quá trình đàm phán và cố gắng thực hiện trong quý 4 để đạt được kế hoạch kinh doanh 2017 mà ĐHCĐ đã đề ra.

                                                                                                                                                                           

Trả lời