Giới thiệu về PIV

Hợp tác để thành công! Tư vấn –  Uy tín – Chuyên Nghiệp

Proven Experience

Order professional translations

in just a few clicks

Giới thiệu chung

Công ty Cổ phần PIV tiền thân là Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ tài sản Bất động sản Điện lực Dầu khí Việt Nam được thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103022270

  • Cung Cấp VLXD cho các công trình BOT
  • Thương Mại XNK
  • Thiết bị Y Tế – thiết bị dạy nghề
  • Thi công nạo vét đường Thủy
  • Đầu tư xây dựng Cầu Đường

Quan Hệ Cổ Đông

Tin Tức

Lĩnh Vực Hoạt Động

PIV là một trong những đơn vị hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực Tư vấn – Thi công các công trình Xây Dựng.

Cung cấp VLXD cho các công trình BOT

Cung cấp VLXD cho các công trình BOT

Thương mại Xuất Nhập Khẩu

Thương mại Xuất Nhập Khẩu

Thiết bị y Tế – Thiết bị dạy nghề

Thiết bị y Tế – Thiết bị dạy nghề

Thi công nạo vét đường thủy

Thi công nạo vét đường thủy

Đầu tư xây dựng cầu đường

Đầu tư xây dựng cầu đường

Dự Án

Đối tác của PIV