CÔNG TY CỔ PHẦN PIV

PIV JOINT STOCK COMPANY

Giới thiệu công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN PIV

Công ty cổ phần PIV tiền thân là Công ty cổ phần Tư vấn Dịch vụ tài sản Bất động sản Điện lực Dầu khí Việt Nam được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103022270 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/01/2008, sau đó được đổi tên thành Công ty cổ phần Đầu tư và Thẩm định giá Dầu khí PIV. Để đáp ứng nhu cầu của thị trường và sự phát triển của Công ty, theo Nghị quyết số 5/2011/NQ-HĐQT ngày 21/2/2011 của Hội đồng quản trị, Bộ phận tư vấn thẩm định giá của Công ty cổ phần Đầu tư và Thẩm định giá Dầu khí PIV được tách ra thành Công ty CP Thẩm định giá PIV.

Theo đó toàn bộ hoạt động Thẩm định giá của Công ty cổ phần Đầu tư và Thẩm định giá Dầu khí PIV được chuyển cho CTCP Thẩm định giá PIV. Đến ngày 20/06/2011, Công ty cổ phần Đầu tư và Thẩm định giá Dầu khí PIV được đổi tên thành Công ty cổ phần PIV. Công ty hiện nay đang hoạt động theo mã số doanh nghiệp 0102636059 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hà Nội cấp.

 

Lĩnh vực hoạt động Xây dựng dân dụng công nghiệp
Sử lý nền móng
Sản xuất bê tông thương phẩm Cơ điện Hạ tầng

Công trình tiêu biểu

ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG