Báo cáo Tài chính Quý IV năm 2022

Công ty cổ phần PIV trân trọng công bố Báo cáo Tài chính Quý IV năm 2022, Chi tiết xin vui lòng xem tại đây: 

Báo cáo tài chính Quý IV năm 2022. 

Văn bản giải trình Báo cáo tài chính.