Công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý I/2023

Công ty cổ phần PIV trân trọng công bố BCTC Quý I năm 2023.

BCTC Quý I năm 2023 vui lòng xem tại đây.

Công văn giải trình BCTC xin vui lòng xem tại đây.