Công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý II/2023

Công ty cổ phần PIV trân trọng công bố BCTC Quý II năm 2023.

BCTC Quý II năm 2023 vui lòng xem tại đây.

Công văn giải trình BCTC xin vui lòng xem tại đây.