Công bố thông tin thay đổi giấy phép kinh doanh ngày 12/06/2023

Công bố thông tin về việc công ty cổ phần PIV nhận được giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh đối với địa điểm kinh doanh số 2 và địa điểm kinh doanh số 3 từ sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội.

Thông tin chi tiết xin xem tại đây.