Công văn của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội v/v Gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Ngày 19/04/2019, PIV nhận được CV của Sở kết hoạch đầu tư HN về việc chấp thuận gia hạn tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Chi tiết trong file đính kèm