Giới thiệu chung

Công ty Cổ phần PIV tiền thân là Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ tài sản Bất động sản Điện lực Dầu khí Việt Nam được thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103022270 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/01/2008, sau đó được đổi tên thành Công ty Cổ phần Đầu tư và Thẩm định giá Dầu khí PIV.

Công ty Cổ phần PIV tiền thân là Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ tài sản Bất động sản Điện lực Dầu khí Việt Nam được thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103022270 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/01/2008, sau đó được đổi tên thành Công ty Cổ phần Đầu tư và Thẩm định giá Dầu khí PIV.Để đáp ứng nhu cầu của thị trường và sự phát triển của Công ty, theo Nghị quyết số 5/2011/NQ-HĐQT ngày 21/2/2011 của Hội đồng quản trị, Bộ phận tư vấn thẩm định giá của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thẩm định giá Dầu khí PIV được tách ra thành Công ty CP Thẩm định giá PIV.

Theo đó toàn bộ hoạt động Thẩm định giá của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thẩm định giá Dầu khí PIV được chuyển cho CTCP Thẩm định giá PIV. Đến ngày 20 tháng 6 năm 2011, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thẩm định giá Dầu khí PIV được đổi tên thành Công ty Cổ phần PIV.

Năm 2014 là năm đánh dấu sự thay đổi lớn mạnh mang tính đột phá của PIV, với toàn bộ ban lãnh đạo mới, Công ty chính thức chuyển sang lĩnh vực hoạt động kinh doanh mới là: cung cấp dịch vụ, kinh doanh thương mại và sản xuất theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 9, doanh thu 2014 tăng trưởng cao đạt hơn 100 tỷ và LNST đạt hơn 8 tỷ đồng từ ngành nghề kinh doanh thiết bị y tế, vật liệu xây dựng, cung cấp lắp đặt dây chuyền sản xuất phục vụ các khu công nghiệp, thiết bị dạy nghề. Công ty đã chứng tỏ được sự định hướng đúng đắn của ban lãnh đạo trong quá trình tái cơ cấu toàn diện PIV.

Một số ngành nghề kinh doanh chính:

  • Cung Cấp VLXD cho các công trình BOT
  • Thương Mại XNK
  • Thiết bị Y Tế – thiết bị dạy nghề
  • Thi công nạo vét đường Thủy
  • Đầu tư xây dựng Cầu Đường

Một số hình ảnh văn phòng PIV tại 108 Nguyễn Hoàng: