Thương mại Xuất Nhập Khẩu

Từ quý IV/2022, Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận việc bổ sung ngành nghề hoạt động chính là thương mại xe máy điện. Đây là ngành hàng tiềm năng, sản phẩm thân thiện với môi trường và phù hợp với người sử dụng.